TP. Hồ Chí Minh

T:

F:

Hà Nội

T: (84-4) 37320885

F: (84-4) 37320885

  Back

Hình ảnh, Âm thanh & Ánh sáng

HÌNH ẢNH, ÂM THANH &
ÁNH SÁNG


Chúng tôi luôn hiểu rằng kỹ thuật hình ảnh, hiệu ứng âm thanh và chất lượng của ánh sáng tất cả  đều là rất quan trọng và cũng là linh hồn bất kỳ một ý tưởng thực hiện nào.  Chính vì ghi rõ yêu cầu của khách hàng, nên chúng tôi luôn có những đối tác phù hợp trong từng dự án khác nhau để kết hợp và thực hiện một cách hợp lý và mang đến hiệu quả nhất cho chương trình. Chúng tôi kết hợp với Đạo diễn chương trình, đạo diễn âm thanh – ánh sáng – hình ảnh, trong khả năng thiết bị có, để có thể biến đổi bất kỳ một mặt bằng sự kiện nào cũng trở nên sống động hơn. Tạo nên một chương trình hay và chuyển tải được thông điệp đến người xem một cách hiệu quả nhất.