TP. Hồ Chí Minh

T:

F:

Hà Nội

T: (84-4) 37320885

F: (84-4) 37320885

  Back

Canon - Giới Thiệu Nhận Diện Mới

Khách Hàng: CANON

Chương trình: Giới thiệu sản phẩm chiến lược mới ra thị trường - Giới thiệu chiến dịch nhận diện thương hiệu mới "Canon nói thay bạn" - Tiệc tối