TP. Hồ Chí Minh

T:

F:

Hà Nội

T: (84-4) 37320885

F: (84-4) 37320885

  Back

Canon - Chiến Dịch Truyền Thông Thương Hiệu

 

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HỆU

 Khách hàng   : CANON VIỆT NAM

Chiến dịch     :  Nhận diện thương hiệu mới

Hình thức      :  adapt ứng dụng.

Chủ đề          :  Canon nói thay bạn

                     “Canon speaks for you”

Độ phủ          : Toàn quốc

Thời gian      : 2014     

Công việc     :

  • Adapt thiết kế
  • Tổ chức họp báo
  • Các hoạt động BTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Corporate campaign “Canon speaks for you” Announcement (2014)​