TP. Hồ Chí Minh

T:

F:

Hà Nội

T: (84-4) 37320885

F: (84-4) 37320885

  Back

Ngân Hàng An Bình - Phim TVC Quảng Cáo

SẢN XUẤT PHIM TVC  QUẢNG CÁO

Khách hàng    : Ngân hàng A N BÌNH

TVC                   :  “Trao giải pháp nhận nụ cười”

Quay phim     : tại Việt Nam

Hậu kỳ             : tại Thái Lan.