TP. Hồ Chí Minh

T:

F:

Hà Nội

T: (84-4) 37320885

F: (84-4) 37320885

Toa - Phim TVC Quảng Cáo

TVC PRODUCTION

Client       : SƠN TOA VIỆT NAM

Brand      : TOA 4 Seasons paint

TVC          :  “Để mọi nhà ganh tị”

Shooting : Vietnam

Post          : Thailand