TP. Hồ Chí Minh

T:

F:

Hà Nội

T: (84-4) 37320885

F: (84-4) 37320885

Classy - Phim TVC Quảng Cáo

TVC PRODUCTION

Client       : CLASSY

TVC          : Classy Furniture

Shooting : Vietnam

Post          : Thailand