TP. Hồ Chí Minh

T:

F:

Hà Nội

T: (84-4) 37320885

F: (84-4) 37320885

  Back

Mặt Bằng Tổ Chức Sự Kiện

MẶT BẰNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Việt Mai luôn tự nhủ rằng: “Ít nhất, nếu không chọn được một địa điểm tổ chức tốt – sẽ khó có một sự kiện được đánh giá là đã diễn ra hoàn hảo”.

Vì vậy, chúng tôi luôn có sự kết nối với các địa điểm tổ chức sự kiện và hiểu rõ từng điểm mạnh của từng địa điểm tổ chức ấy để có thể tư vấn đúng lúc – đúng nơi – đáp ứng đúng ý tưởng của chương trình nhằm hỗ trợ cho khách hàng đưa ra quyết định chọn lựa mặt bằng phù hợp để tổ chức.