TP. Hồ Chí Minh

T:

F:

Hà Nội

T: (84-4) 37320885

F: (84-4) 37320885

  Back

Toa - Phim Quảng Cáo(TVC)

Khách hàng   : CÔNG TY SƠN  TOA VIỆT NAM

Chiến dịch     : Kỷ niệm 20 năm thành lập.

Tên phim       :  “20 năm, sơn màu hạnh phúc”

Quay phim    : tại Việt Nam.

Hậu kỳ           : tại Thái Lan