TP. Hồ Chí Minh

T:

F:

Hà Nội

T: (84-4) 37320885

F: (84-4) 37320885

  Back

Toa - Quảng Cáo

Khách hàng   : CÔNG TY SƠN  TOA VIỆT NAM

Chiến dịch     : Kỷ niệm 20 năm thành lập.

Tên phim       :  “20 năm, sơn màu hạnh phúc”

Media              : Digital on-line, màn hình LCD ở các toà nhà