TP. Hồ Chí Minh

T:

F:

Hà Nội

T: (84-4) 37320885

F: (84-4) 37320885

  Back

Toa - Phim TVC

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

Khách hàng    :  SƠN TOA VIETNAM

Chiến dịch      :  Kỷ niệm 20 Năm thành lập

Chủ đề             :  “SƠN MÀU HẠNH PHÚC”

Qui mô             : Toàn quốc

Thời điểm       : 2015-2016 

Công việc thực hiện:         

  • Tư vấn và lập kế hoạch chiến lược truyền thông quảng cáo chung toàn chiến dịch
  • Phát triển ý tưởng chủ đạo và các thiết kế.
  • Lập kế hoạch, đưa tin báo đài
  • Phát triển ý tưởng và thực hiện phim TVC, phim MV và bài hát của chiến dịch.
  • Lập kế hoạch Digital.
  • Các hoạt động tài trợ.
  • Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động Marketing trực tiếp (event, triển lãm, trưng bày…)
  • Giám sát & báo cáo toàn chiến dịch