TP. Hồ Chí Minh

T:

F:

Hà Nội

T: (84-4) 37320885

F: (84-4) 37320885

  Back

Giá trị cốt lõi

Vietmai có 45 nhân sự chính thức.

Bao gồm: phòng dịch vụ khách hàng, phòng sáng tạo & thiết kế, bộ phận kỹ thuật âm thanh ánh sáng, phòng studio làm phim & hình ảnh, bộ phận vận hành chương trình,  xưởng sản xuất.

Tất cả đều làm việc & phối hợp chặt chẽ từ khi lập kế hoạch cho đến triển khai thực hiện. Từ 1 chiến dịch truyền thông lớn cho đến 1 sự kiện riêng biệt cần chuyển tải thông điệp đến khách hàng. Tất cả là một chuỗi phối hợp thực hiện gắn kết chính xác và nhịp nhàng giữa các bộ phận, vì mục tiêu thành công chung của dự án và khách hàng.